மொழி பயிற்சி வகுப்புகள்மொழி பயிற்சி வகுப்புகள்ஈஷா கல்வி அறக்கட்டளை (ஆங்கில பயிற்சியகம்)முகவரி: 3 மாடி, ஆனந்த் மேன்சன், ஸ்டேட் பேங்க் அருகில், துறையூர்-621010

தொலைபேசி எண்: 7358 997 747