ஆய்வகங்கள்


ஆய்வகங்கள்ஸ்ரீ தர்ஷினி இரத்த பரிசோதனை மையம்முகவரி: மார்க்கெட் அருகில், துறையூர்-621010

தொலைபேசி எண்: 04327 245 050


பாரத் இரத்த பரிசோதனை மையம்முகவரி: திருச்சி ரோடு, துறையூர்-621010

தொலைபேசி எண்: 04327 244 052


ஸ்ரீ துர்கா இரத்த பரிசோதனை மையம்முகவரி: திருச்சி ரோடு, துறையூர்-621010

தொலைபேசி எண்: 9865 388 613


காவேரி சி.டி ஸ்கேன்முகவரி: ஓங்கார குடில் சாலை, துறையூர்-621010

தொலைபேசி எண்: 04327 256 033


ஸ்ரீராம் கைலாஸ் ஸ்கேன் சென்ட்டர்முகவரி: அன்னை மருத்துவமனை, துறையூர்-621010

தொலைபேசி எண்: 04327 256 036


Share: