நகை கடைகள்




ஸ்ரீ ஜெயராஜா ஜூவல்லரி



முகவரி: ஆலமரம் அருகில், துறையூர்-621010.
தொலைபேசி எண்: 9443 842 666





கே.கே ஜூவல்லரி



முகவரி: சேதுபதி சந்து, துறையூர்-621010.
தொலைபேசி எண்: 8903 226 478




சூரிய பேங்கர்ஸ் மற்றும் ஜூவல்லரி


முகவரி: 13, கடை வீதி, துறையூர்-621010.
தொலைபேசி எண்: 9788 424 104





சுமதி ஜூவல்லரி


முகவரி: 32/31, பழைய தபால் நிலையம் அருகில், துறையூர்-621010.
தொலைபேசி எண்: 9942 384 910





ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஜூவல்லரி


முகவரி: 255, பெரிய கடை வீதி, துறையூர்.
தொலைபேசி எண்: 04327 222 260





நியூ மகாராசி ஜூவல்லரி



முகவரி: 141, பெரிய கடை வீதி, துறையூர்.
தொலைபேசி எண்: 04327 222 261


Share: