உணவகங்கள்


உணவகங்கள்ராஜாஸ் ரெஸ்ட்டாரன்ட்முகவரி: திருச்சி ரோடு, துறையூர்-621010

தொலைபேசி எண்: 9884 627 459


பீமா ஹோட்டல்முகவரி: பேருந்து நிலையம், துறையூர்-621010

தொலைபேசி எண்: 04327 222 747


பத்மா ஹோட்டல்முகவரி: மெயின் ரோடு, பேருந்து நிலையம் அருகில், துறையூர்-621010

தொலைபேசி எண்: 04327 243 694


சிவ கிருஷ்ணா ஹோட்டல்முகவரி: பேருந்து நிலையம், துறையூர்-621010

தொலைபேசி எண்: 04327


ஜாய் ஹோட்டல்முகவரி: பேருந்து நிலையம், துறையூர்-621010

தொலைபேசி எண்: 04327


Share: