துறையூர் பகுதி உணவகங்கள்உணவகங்கள்
ராஜாஸ் ரெஸ்ட்டாரன்ட்முகவரி: திருச்சி ரோடு, துறையூர்-621010

தொலைபேசி எண்: 9884 627 459


பீமா ஹோட்டல்முகவரி: பேருந்து நிலையம், துறையூர்-621010

தொலைபேசி எண்: 04327 222 747


பத்மா ஹோட்டல்முகவரி: மெயின் ரோடு, பேருந்து நிலையம் அருகில், துறையூர்-621010

தொலைபேசி எண்: 04327 243 694


சிவ கிருஷ்ணா ஹோட்டல்முகவரி: பேருந்து நிலையம், துறையூர்-621010

தொலைபேசி எண்: 04327


ஜாய் ஹோட்டல்முகவரி: பேருந்து நிலையம், துறையூர்-621010

தொலைபேசி எண்: 04327


அபி பிரியாணி கடைமுகவரி: பேருந்து நிலையம், துறையூர்-621010

தொலைபேசி எண்: 99763 22007


செட்டியார் டிபன் சென்டர்

துறையூர் செட்டியார் டிபன் சென்டர்

முகவரி: 104, திருச்சி ரோடு, துறையூர்-621010

தொலைபேசி எண்: 98437 17333


Share: