இன்டர்நெட் சென்ட்டர்

ஜினேர் நெட்முகவரி: பேருந்து நிலையம், பழைய நகராட்சி எதிரில், துறையூர்-621010

தொலைபேசி எண்: 9786 688 772


ஜென்சி நெட்முகவரி: ஓ.என் மஹால், பேருந்து நிலையம், துறையூர்-621010

தொலைபேசி எண்: 9843 716 966


சிக்மாஸ் கம்ப்யூட்டர் சென்டர்முகவரி: 264 , ஜாய் ஹோட்டல் அருகில், பேருந்து நிலையம், துறையூர்-621010

தொலைபேசி எண்: 04327 245 437


எஸ்.எஸ்.ஐ கம்ப்யூட்டர் சென்ட்டர்முகவரி: 56/18, தியாகி சிங்காரவேலன் தெரு, துறையூர்-621010

தொலைபேசி எண்: 04327 245 172


ப்ரெண்ட்ஸ் ப்ரௌஸிங்முகவரி: பி.எஸ்.என்.எல் அருகில் , தியாகி சிங்காரவேலன் தெரு, துறையூர்-621010

தொலைபேசி எண்: 9698 267 697
Share: