ஜே.கே. மருத்துவமனை

முகவரி :

மதுராபுரி, 
துறையூர், தமிழ்நாடு-621010


தொடர்பு எண் : 04327 255 488