தமிழ்நாடு அரசு மருத்துவமனை

முகவரி :

பெரம்பலூர் சாலை, 
துறையூர், தமிழ்நாடு-621010

தொடர்பு எண் : 04327 222 308