பாலாஜி மருத்துவமனை

முகவரி :

மெயின் ரோடு, 
துறையூர், தமிழ்நாடு-621010


தொடர்பு எண் : 04327 222 660